วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

แจ้งกำหนดการ พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร และ ประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา 2560 - 2564 ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และกำหนดวันซ้อม วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยองคมนตรี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ประธานในพิธี ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี